รับเหมางานก่อสร้าง

รับเหมางานก่อสร้างต่อเติมบ้าน

รับออกแบบ เขียนแบบ

รับออกแบบ เขียนแบบ

อาคารพาณิชย์ โรงงาน

อาคารพาณิชย์ โรงงาน

งานเหล็ก งานอลูมิเนียม

งานเหล็ก งานอลูมิเนียม 

ห้างหุ้นส่วน จำกัด จันทร์ประสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น รับออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้างต่อเติมบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน งานเหล็ก งานกั้นห้อง งานอลูมิเนียม งานทาสีและรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด ดำเนินงาน โดยวิศวกร พร้อมช่างชำนาญของบริษัทเอง

ขอบเขตการให้บริการ

  • CONTRACTOR

    •  Structure & Architecture  •  M & E

  • DESIGN

    •  Structure & Architecture  •  M & E

  • Strategies

    Fusce suscipit varius cumcis natoque

วิสัยทัศน์ VISION

  • “เราจะเป็นผู้นำงานก่อสร้างที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป”