ห้างหุ้นส่วน จำกัด จันทร์ประสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น รับออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้างต่อเติมบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน งานเหล็ก งานกั้นห้อง งานอลูมิเนียม งานทาสีและรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด ดำเนินงาน โดยวิศวกร พร้อมช่างชำนาญของบริษัทเอง